Vakfımız

Vakfımız

1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary (UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir finansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç 1917 yılında UR’nin 6. Başkanı Arch C. Klump’ın gayreti ile “Rotary Bağış Fonu” adı ile yaşama geçmiş, 1928 yılında kurumsallaşarak “Rotary Vakfı” adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır..

Kurulduğu 1917 yılındaki varlığı 26.50 dolarken, 1928 yılında bu varlık 5.000 USD’ye yükselmiştir. 2007 yılında Uluslararası Rotary Vakfı’nın aktif ve pasif toplamı Bir Milyar USD’nin üzerine çıkmıştır.

Bugün Rotary Organizasyonu’nun dünya çapındaki başarısını Uluslararası Rotary Vakfı’nın varlık ve finansal gücüne bağlamak yanlış olmaz.

Amaçları

o    Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek.

o    Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak için çalışmak.

Programları

Uluslararası Rotary; Rotary’nin sürekliliğini sağlamak, kulüplerin güçlenmesini ve etkinliğini arttırmak için Uluslarası Rotary Vakfı’nın desteğini projelere yönledirecek programlar geliştirmiştir.

Uluslarası Rotary Vakfı’nın desteklediği program üst başlıkları şöyledir:

o    Polio ile mücadele

o    İnsani Yardımlar

o    Eğitim Programları

o    Dünya Barışı