Genel Bakış

Genel Bakış

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

•Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
•İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi     meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
•Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
•Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.
Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.
Rotary, hizmet yolunda çalışmalarını yürütürken genç neslin eğitimi ve gelişimi için de yoğun çaba göstermekte olup, kendi sponsorluğu altında Interact ve Rotaract Gençlik Kulüplerini kurmuştur.

Bizim toplumumuz ve dünya için neler yaptığımızı biliyormusunuz?

Rotary üyeleri bulundukları çevrede ve dünya genelinde Rotary’nin 7 ana hizmet  sağlığının gelirştirilmesi, temiz su ve temiz suya ulaşımın genişletilmesi, hastalıkların önlenmesi, barışın teşvik edilmesi , toplumların gelişmesini sağlamak ve çevremizi korumaktır.

Biz özellikle çocuk felcinin dünyadan silinmesine konusuna kendimizi adamış durumdayız. Rotary üyeleri 1979 yılında başladıkları savşın neredeyse sonuna gelmişlerdir. Önümüzde sadece 3 ülkede polio’nun sonlandırılması kalmıştır.

Kendi toplumunuz için yada dünyadaki başka bir yerde siz de fark yartmaya hazırmısınız?

Bizler, yerelde kazandığımız tecrübelerimizi, uzmanlığımızı, ihtiyaç alanlarını belirlemek, ardından soruna bizim farklı bakış açımızdan yaklaşmak için kullanıyourz. Bulunduğunuz bölgede mühtemelen otary üyeleri şuan bile ihtiyacı olanlara yardım ediyor, projeler yaratıyor yada planlıyorlardır.

İsterseniz sizde bunun bir parçası olabilirsiniz ve Yardım edebilirsiniz.