Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Rotary'nin Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Taahhüdü

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın (DEI) örneklenmesi ve kucaklanmasının Rotary'de yaptığımız her şeyin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz.   

Bu ideale ulaştığımızdan emin olmak için, Yönetim Kurulumuz ve DEI Görev Gücümüz, 2019'da orijinal olarak kabul edilen DEI beyanını güçlendirmek için harekete geçti. Sonuç, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık için yeni bir taahhüttür:

Rotary'de, insanların birleştiği ve kalıcı bir değişim yaratmak için harekete geçtiği bir dünya vizyonumuzu gerçekleştirmek için çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültür geliştirmenin şart olduğunu anlıyoruz. 

Çeşitliliğe değer veriyor ve yaş, etnik köken, ırk, renk, engellilik, öğrenme stili, din, inanç, sosyoekonomik durum, kültür, medeni durum, konuşulan diller, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlik açısından tüm geçmişlerden insanların katkılarını kutluyoruz. fikirler, düşünceler, değerler ve inançlardaki farklılıkların yanı sıra  belirli gruplardan bireylerin üyelik, katılım ve liderlik konusunda tarihsel olarak engeller yaşadıklarını kabul ederek, her bir kişinin kaynaklara, fırsatlara, ağlara gerekli erişime sahip olması için, toplum ortaklıklarımız da dahil olmak üzere Rotary'nin tüm yönlerinde eşitliği ilerletmeyi taahhüt ediyoruz. 

Tüm insanların, kendilerini benzersiz kılan görünür ve görünmez niteliklere sahip olduklarına inanırız ve her insanın değerli olduğunu ve ait olduğunu bildiği kapsayıcı bir kültür yaratmaya çalışırız. 

Dürüstlük değerimiz doğrultusunda, kurum olarak DEI yolculuğumuzun neresinde olduğumuz konusunda dürüst ve şeffaf olmaya, öğrenmeye ve daha iyisini yapmaya devam etmeye kararlıyız.